Công nghệ chống thấm

Công nghệ chống thấm

Công nghệ chống thấm

Công nghệ chống thấm

Công nghệ chống thấm
Công nghệ chống thấm

Công nghệ chống thấm

 

  • Chúng tôi đang ứng dụng tổng hợp rất nhiều công nghệ chống thấm như chống thấm mao dẫn kết tinh,chống thấm trương nỡ mao dẫn, chống thấm màng Poly, chống thấm màng Bitum… Tùy điều kiện công trình chúng tôi sẻ ứng dụng phù hợp với 1 loại công nghệ chống thấm.
  • Mỗi công trình có tính đặc thù riêng, Cty chúng tôi sẻ nghiên cứu sâu về bản chất thấm của công trình và đưa ra phương án chống thấm hiệu quả nhất để “THẤM KHÔNG QUAY TRỞ LẠI”. Quy trình chống thấm sẻ được gửi trực tiếp đến Qúy Khách hàng trước khi thi công để Qúy Khách hàng hiểu và giám sát quá trình thi công của đơn vị xây dựng chống thấm chúng tôi. Đây là quy trình giám sát của Chủ Đầu Tư rất khoa học để Qúy Khách Hàng yên tâm.

backtop