Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức

Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức

Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức

Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức

Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức
Công nghệ xây nhà không răng nứt -Xây Dựng Lê Nguyên Đức

Công nghệ xây nhà không răng nứt

 

Đây là công nghệ xây tô kết hợp giữa trình độ, vật liệu của các chuyên gia, kỷ sư Japan và Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng nghiên cứu đưa vào ứng dụng phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam. Chúng tôi sẻ chứng minh kết quả sản phẩm xây tô tường không răng nứt ngay  trước mắt khách hàng để khách hàng kiểm chứng trước khi đưa ứng dụng trực tiếp lên công trình của chủ đầu tư. Đây là kết quả nghiên cứu và thử nghiệm bởi rất nhiều người, nhiều công trình và nhiều thời gian để đúc kết thành công “ CÔNG NGHỆ XÂY TÔ KHÔNG RĂNG NỨT TƯỜNG “ phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm khắc nghiệt ở Việt Nam. Hiện tại, tất cả các công trình tại Việt Nam đều xuất hiện răng nứt tường sau khoảng thời gian 1 năm khi đưa vào sử dụng gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình như thấm nước và bong sơn… gây tổn thất chi phí bảo trì công trình rất cao.

Chúng tôi cam kết công trình của bạn sẻ không răng nứt xảy ra. Đây là công nghệ xây dựng tường không răn nứt đầu tiên tại Việt Nam!!!


backtop